U Zakonu o sudovima za mladež iz 2011.god. po prvi je put uvedena posebna obveza izvansudska nagodba (čl.72, st. 1, t. c), odnosno, posebna obveza da se maloljetnik/mlađi punoljetnik uključi u postupak posredovanja kroz izvansudsku nagodbu. To je, ujedno, jedina posebna obveza koja se primjenjuje samo u okviru prethodnog postupka na državnom odvjetništvu te time nastavlja i zagovara tradiciju restorativne pravde i maksimalne dobrovoljnosti stranaka za uključivanje u taj postupak.

 

Što je to Izvansudska nagodba?

Izvansudska nagodba proces je postizanja dogovora između osumnjičenika (počinitelja kaznenog djela) i oštećenika u cilju popravljanja/nadoknade štete nastale počinjenjem kaznenog djela uz posredovanje i prisutnost posrednika.

Cilj je izvansudske nagodbe da sami sudionici postignu sporazum prihvatljiv za obje strane  kojim će se što je više moguće popraviti/nadoknaditi posljedice kaznenog djela koje su nastupile za oštećenika. Time se otvara mogućnost osumnjičeniku da preuzme odgovornost i popravi ili nadoknadi štetu počinjenu kaznenim djelom bez upućivanja u sudski postupak. Nastoji se posredovanjem doći do rješenja prihvatljivog za obje strane.

 

Kako se primjenjuje?

Posredovanje kroz izvansudsku nagodbu podrazumijeva susret «licem u lice» počinitelja i žrtve u sigurnom okruženju u nazočnosti posrednika. Uz njegovu pomoć  obje strane imaju priliku izraziti svoje osjećaje, stavove i razgovarati o tome što se dogodilo. U slučaju dogovora, piše se i potpisuje sporazum o načinu i rokovima popravka/nadoknade štete oštećeniku, nanesene kaznenim djelom: Isprikom, vlastitim radom, uplatom dogovorenog iznosa ili na neki drugi dogovoreni način prihvatljiv za obje strane.

 

Zajedničkom razgovoru prethode individualni razgovori s osumnjičenikom i oštećenikom. Cilj prvog razgovora s osumnjičenikom je provjeravanje njegove spremnosti na sudjelovanje u tom postupku, kao i na susret s oštećenikom.

Ako je osumnjičenik pristao sudjelovati, posrednik upućuje poziv oštećeniku. U prvom razgovoru s oštećenikom posrednik provjerava spremnost na sudjelovanje u procesu izvansudske nagodbe i susret s počiniteljem te u slučaju pristanka oštećenika zakazuje zajednički razgovor s osumnjičenikom.

 

Stručne službe?

Stručne službe za izvansudsku nagodbu postoje u svakom županijskom središtu.

U sklopu Centra za socijalnu skrb Koprivnica educirana su dva posrednika za područje Koprivničko-križevačke županije.

 

Zakonska regulativa:

Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)