Korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili osobnu invalidninu podnosi nadležnom centru za socijalnu skrb zahtjev radi priznavanja prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

 

Status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da:

– je korisnik zajamčene minimalne naknade,

– je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,

– je korisnik osobne invalidnine,

– živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

 

Naknada iznosi do najviše 200 kuna mjesečno.

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na pomoć za uzdržavanje može biti priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

Ako u kućanstvu koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu živi i član kućanstva koji je korisnik prava na osobnu invalidninu, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

 

Zakonska regulativa:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/15)

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN 102/2015)