Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.

Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

 

Socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi temeljem važećeg Zakona o socijalnoj skrbi:

  • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
  • savjetovanje i pomaganje
  • pomoć u kući
  • psihosocijalna podrška
  • rana intervencija
  • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
  • boravak
  • smještaj
  • obiteljska medijacija
  • organizirano stanovanje

 

Zakon o socijalnoj skrbi  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)

 

Za više informacija kako ostvariti koje pravo ili uslugu ,molimo da nas kontaktirate (telefon, e-mail, kontakt obrazac) ili da se osobno javite dolaskom u Centar za socijalnu skrb Koprivnica.