Novim Zakonom o udomiteljstvu (NN 115/18) uvodi se mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja.

Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Udomiteljstvo kao zanimanje može obavljati osoba koja ispunjava uvjete iz članka 15. ili članka 16. Zakona o udomiteljstvu.

Udomitelj koji obavlja standardno udomiteljstvo pruža uslugu smještaja djetetu i odrasloj osobi u skladu sa zakonom kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi.

Udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža uslugu smještaja i složeniju, specifičnu skrb:

  • djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti
  • djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti
  • djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju
  • teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.

 

Centar za socijalnu skrb Koprivnica poziva sve postojeće udomitelje koji imaju interes za obavljanje standardnog udomiteljstva kao zanimanja i ostvaruju za to potrebne uvjete da podnesu zahtjeve ovom CZSS na propisanom obrascu.

Preuzimanja:

MS-Word:

  • Zahtjev za zanimanje udomiteljstvo za odrasle obrazac IKA
  • Zahtjev za zanimanje udomiteljstvo za djecu obrazac IKA
  • Zahtjev za zanimanje specijalizirano udomiteljstvo obrazac IKA

PDF:

  • Zahtjev za zanimanje udomiteljstvo za odrasle obrazac IKA
  • Zahtjev za zanimanje udomiteljstvo za djecu obrazac IKA
  • Zahtjev za zanimanje specijalizirano udomiteljstvo obrazac IKA