Na ovoj stranici možete naći dokumente vezane uz EU projekte:

28.12.2020., 12:00 h

Nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta “Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška deinstitucionalizacije”

02.12.2020.

10.11.2020., 10:50 h

Poziv za dostavu Ponuda u postupku nabave usluge provođenja postupaka nabave u sklopu projekta “Uspostava Podružnice Obiteljskog Centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije”