Ovdje možete naći pregled važnijih zakona:

 

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Kazneni zakon

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Zakon o udomiteljstvu

Zakon o dadiljama

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o doplatku za djecu

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o osobnom imenu

Zakon o parničnom postupku

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o prebivalištu

Zakon o privremenom uzdržavanju

Zakon o ravnopravnosti spolova

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Zakon o strancima

Zakon o sudovima za mladež

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o upravnim pristojbama

Zakon o ustanovama

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o nasljeđivanju

Zakon o savjetima mladih

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Zakon o udrugama

Zakon o humanitarnoj pomoći

Zakon o volonterstvu