Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Trg Eugena Kumičića 2

48000 Koprivnica

OIB: 48009435950

 

Centar za socijalnu skrb Koprivnica – centrala

Tel: (048) 642-247

Tel: (048) 642-248

Fax: (048) 642-249

E-mail: css-koprivnica@socskrb.hr

 

Kontakt podaci za nadležne stručne djelatnike/ce prema mjestu prebivališta 

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak od 07:00 – 15:00 h

Rad sa strankama:

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak od 08:00 – 12:00 h

Tim za udomiteljstvo:

Utorak i petak od 08:00 – 12:00 h

Ostali dani za rad na terenu