Nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta “Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška deinstitucionalizacije”

15.01.2021.

Potrebna dokumentacija: