Naša misija je savjetodavnim, edukativnim i preventivnim programima i aktivnostima promicati ideje obiteljskih vrijednosti te aktivno utjecati na podizanje kvalitete života poboljšavajući komunikaciju među članovima obitelji, olakšavajući odrastanje, pomažući u organiziranju obiteljskog života.

Obiteljski centar provodi  savjetodavni i preventivni  rad  i druge  stručne  poslove koji se odnose  na brak,  roditeljstvo,  obiteljske i partnerske  odnose,  razvoj  socijalizacijskih vještina  djece i mladih, vršnjačko nasilje, razvoj komunikacije i tolerancije  u mladenačkim  i partnerskim odnosima,  edukaciju posvojitelja,  obiteljsku medijaciju,  poticanje i razvoj programa  u zajednici,  volonterskog  rada i rada  udruga koje su potpora roditeljima,  obitelji,  djeci, mladeži i drugim  socijalno  osjetljivim skupinama stanovništva te poticanje i provedbu  programskih  aktivnosti namijenjenih  edukaciji  i promidžbi obiteljskih  vrijednosti.

Korisnicima pružamo sljedeće usluge:  

  • individualno savjetovanje
  • bračno/partnersko savjetovanje
  • obiteljsko savjetovanje
  • roditeljsko savjetovanje
  • obiteljska medijacija
  • edukativni programi (grupni rad)

U Podružnici Obiteljski centar zaposleni su:

  • Silvija Čavić, prof. psihologije – predstojnik  Podružnice
  • Jelena Jug, dipl. soc. radnica
  • Marija Ranilović Mađarić, mag. paed. soc.