Centar za socijalnu skrb Koprivnica, financira se sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Koprivničko-Križevačke županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

 

  • OIB: 48009435950
  • MB: 02873290
  • IBAN: HR 5523900011100549241
  • BANKA: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA