Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb Koprivnica organizirani se u okviru slijedećih stručnih cjelina:

 

RAVNATELJ:

 • Danijel Rušak, mag.iur., v.d. ravnatelja

 

PRIJEMNI URED:

Socijalni radnik

 • Kontakt: 048/642-247 ,kućni broj: 16

 

U prijemnom uredu uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć vezana na ostvarivanje njihovih prava.

 

STRAŽNJI URED:

Odjel za odrasle osobe i novčane naknade:

voditelj odjela: Andrija Crnčec, dipl.iur.

 •  Kontakt: 048/642-247 ,kućni broj: 20

 

Odjel za djecu, mladež i obitelj ,te poslove udomiteljstva, Odjel obiteljskog centra,

voditeljica odjela: dr.sc.MajaErnečić, dipl.psihologinja

 •  Kontakt: 048/642-247 ,kućni broj: 22

 

Poslovi novčanih i drugih pomoći:

Teritorijalna podjela svih poslova iz domene novčanih i drugih pomoći između tri socijalna radnika prema donjoj mjesnoj nadležnosti:

NADLEŽNI SOC. RADNIK/CA: KONTAKT: OPĆINE SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA: PRIGRADSKA NASELJA: GRADSKE ČETVRTI:
Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 15 Sokolovac

Drnje

Koprivnički Bregi

Peteranec

Podolice

Vinica

Banovec

Lenišće

Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 19 Legrad

Hlebine

Đelekovec

Reka

Draganovec

Štaglinec

Jagnjedovac

Starigrad

Dubovec

Brežanec

Ledinska

Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 23 Koprivnički Ivanec

Rasinja

Novigrad Podravski

Gola

Bakovčica

Kunovec Breg

Herešin

Miklinovec

Centar

Taraščice

 

Poslovi pružanja usluga za odrasle osobe:

Teritorijalna podjela svih poslova iz domene pružanja usluga odraslim osobama između četiri socijalna radnika prema donjoj mjesnoj nadležnosti, izuzev osoba koje se nalaze pod skrbništvom:

NADLEŽNI SOC. RADNIK/CA: KONTAKT: OPĆINE SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA: PRIGRADSKA NASELJA: GRADSKE ČETVRTI:
Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 12 Rasinja

Đelekovec

Podolice

Vinica

Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 43  

Peteranec

Hlebine

 

Starigrad Brežanec

Lenišće

Miklinovec

 

Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 21 Sokolovac

Koprivnički Bregi

Dubovec

Centar

Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 13 Legrad

Drnje

Koprivnički Ivanec

Taraščice

Ledinska

Banovec

Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 14 Gola

Novigrad

Podravski

 

Reka

Štaglinec

Bakovčica

Draganovec

Kunovec Breg

Herešin

Jagnjedovac

 

 

 

 


Tim za skrbništvo:

Svi poslovi iz domene novčanih i drugih pomoći te domene pružanja usluga odraslim osobama, a glede odraslih osoba pod skrbništvom, kao i poslovi vezani za lišenje poslovne sposobnosti, za područje čitave mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Koprivnica:

NADLEŽNI SOC. RADNIK/CA: KONTAKT: OPĆINE SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA: PRIGRADSKA NASELJA: GRADSKE ČETVRTI:
Pravnik 048/642-247, kućni broj 20 Sve općine Sva prigradska naselja Sve gradske četvrti
Socijalni radnik 048/642-247, kućni broj 18 Sve općine Sva prigradska naselja Sve gradske četvrti

 

Odjel za djecu, mladež i obitelj:

NADLEŽNI TIMOVI: KONTAKT: OPĆINE SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA: PRIGRADSKA NASELJA: GRADSKE ČETVRTI:
Socijalni radnik

 

Psiholog

 

Pravnik

048/642-247, kućni broj 28

 

048/642-247, kućni broj 22

 

048/642-247, kućni broj 46

Rasinja Brežanec

Podolice

Banovec

Socijalni radnik

 

Psiholog

 

Pravnik

048/642-247, kućni broj 39

 

048/642-247, kućni broj 36

 

048/642-247, kućni broj 46

Drnje Lenišće
Socijalni radnik

 

Psiholog

 

Pravnik

048/642-247, kućni broj 25

 

048/642-247, kućni broj 27

 

048/642-247, kućni broj 24

Đelekovec

Novigrad Podravski

Tarašćice

Vinica

Miklinovec

Socijalni radnik

 

Psiholog

 

Pravnik

048/642-247, kućni broj 17

 

048/642-247, kućni broj 36

048/642-247, kućni broj 46

Koprivnički Ivanec Jagnjedovac

Starigrad

Draganovec

Herešin

Kunovec Breg

Bakovčice

Dubovec
Socijalni radnik

 

Psiholog 1

 

Psiholog 2

 

Pravnik

048/642-247, kućni broj 37

 

048/642-247, kućni broj 29

 

048/642-247, kućni broj 27

 

048/642-247, kućni broj 24

Hlebine

Koprivnički Bregi

Legrad

Reka

Štaglinec

Centar
Socijalni radnik

Psiholog

Pravnik

048/642-247, kućni broj 30

048/642-247, kućni broj 29

048/642-247, kućni broj 24

Peteranec

Sokolovac

Gola

Ledinska

 

Stručni poslovi vezani uz priznavanje i preispitivanje prava na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu za maloljetne osobe i za osobe lišene poslovne sposobnosti nad kojima je produžena roditeljska skrb:

Socijalni radnik

 • Kontakt: 048/642-247 ,kućni broj: 39

 

Stručni poslovi vezani uz postupke privremenog uzdržavanja:

Pravnik

 • Kontakt: 048/642-247 ,kućni broj: 24

 

Stručni poslovi vezani uz skrbništvo nad maloljetnim osobama te poslovi vezani uz Zakon o dadiljama:

Pravnik

 • Kontakt: 048/642-247 ,kućni broj: 46

 

Stručni poslovi vezani uz udomiteljstvo:

Socijalni radnik

 • Kontakt: 048/642-247 ,kućni broj: 26

 

RAČUNOVODSTVENI POSLOVI:

 • Valentina Markić, oec. – voditeljica računovodstva (zamjena Jelica Martinović,mag.oec.)
 • Likvidator-blagajnik
 • Likvidator-knjigovođa
 • Računovodstveni radnik

 

 • Kontakt: 048/642-247

 

ADMINISTRATIVNI I POMOĆNI POSLOVI:

 • Administrativni radnik
 • Administrativni radnik
 • Vozač-dostavljač
 • Čistačica

 

 • Kontakt: 048/642-247

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE:

Poslovi otpreme pošte:

 • Kontakt: 048/642-247