Počeci rada današnjeg Centra za socijalnu skrb Koprivnica, sežu još u 1969. godinu, kada je u okviru tadašnje Općinske uprave Koprivnica, dana 01.09. počeo s radom Centar za socijalni rad. U to vrijeme su radila 4-5 djelatnika, socijalna radnika. Školovali su se na Višoj školi za socijalne radnike u Zagrebu i stekli naziv ing. socijalnog rada, da bi isti bio promijenjen u naziv socijalni radnici.

Kasnijom reformom poslovi socijalne skrbi su se obavljali unutar Odsjeka za socijalni rad, koji su bili u sklopu Općinskog sekretarijata za društvene djelatnosti. Taj način rada korišten je do 1974. godine, kada je socijalna zaštita organizirana na tzv. SIZ-ovski način. U tom periodu sve pomoći su se financirale na lokalnom nivou. Naime, djelatnici Centra, koje su tada činili socijalni radnici, djelatnik računovodstva i ravnatelj, radili su programe, koje je onda ravnatelj prezentirao po tadašnjim poduzećima, te su oni iz svoje dobiti izdvajali određena sredstva za socijalne programe, već prema tome koji su im se programi činili zanimljivim i prihvatljivim, a Centri su tada u svojim redovnim izvješćima trebali pravdati dobivena sredstva.

Tu već vidimo začetke lokalnog načina financiranja socijalne skrbi, a i tzv. menađerskog pristupa radu na području socijalne skrbi, jer su ravnatelji trebali ujedno biti i dobri menađeri i dobro prezentirati navedene projekte, kako bi dobili što više financijskih sredstava. Kako smo na našem području u ono vrijeme imali razvijeno gospodarstvo poput nekih poduzeća kao što su Podravka, Bilokalnik, Renotex, Temelj i druge firme, očito su i socijalni radnici svoje programe radili na kvalitetan i vrlo zanimljiv način, koji je bio interesantan ljudima u privredi. Centar u Koprivnici je u ono vrijeme bio jedan od najboljih Centara, ne samo u regiji, već i na području današnje države, te smo tako u to vrijeme imali i neke pomoći koje drugi Centri nisu imali, kao što je npr. dodatak za slijepe i dr.

Od 1975. godine Centar za socijalni rad je dobio svoje prostorije na Trgu dr. Tomislava Bardeka 1, gdje se nalazio prije sadašnje adrese na Trgu Eugena Kumičića 2. U to vrijeme je odvojen od Općinske uprave i djeluje samostalno kao Centar za socijalni rad,koji se počinje ekipirati, te se zapošljavaju upravni pravnici, a 1985. godine se zapošljava i prvi psiholog, koji radi na obiteljskoj problematici. Mnogi su se socijalni radnici doškolavali i dobivali zvanje dipl. socijalni radnik, a kako se u Zagrebu gasi Viša škola za socijalne radnike i otvara se Studij socijalnog rada, u okviru Pravnog fakulteta, koji traje četiri godine, zapošljavaju se i prvi diplomirani socijalni radnici.

Danas Centar za socijalnu skrb Koprivnica obavlja poslove socijalne skrbi sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Zakona o općem upravnom postupku, te drugih zakona i podzakonskih akata.