Obavijest o podnošenju prijava za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine

https://ljudskaprava.gov.hr/vijesti/obavijest-o-podnosenju-prijava-za-poboljsanje-uvjeta-zivljenja-pripadnika-romske-nacionalne-manjine/952