Centar za socijalnu skrb Koprivnica potpisao je 30.12.2020. godine ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ ukupne vrijednosti 5.484.791,54 kuna, a vezano uz poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza“.

Partneri na projektu su Koprivničko-križevačka županija te Centar za socijalnu skrb Križevci i Centar za socijalnu skrb Đurđevac, dok je stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, koja će osigurati i daljnju podršku u provedbi projekta.

Podružnica obiteljskog centra usluge će pružati u prostoru bivše vojarne u Koprivnici temeljem ugovora o zakupu s Gradom Koprivnica i Komunalcem d.o.o., kao pravnog sljednika tvrtke Kampus d.o.o., sklopljenog za razdoblje od 20 godina. Projektom je, između ostaloga, predviđena rekonstrukcija i adaptacije zgrade na broju 14 sa 16 infrastrukturnih jedinica unutar zgrade, nabava opreme potrebne za pružanje usluga te nabava triju vozila s obzirom na terenski rad i činjenicu da Podružnica pokriva područje cijele županije. U sklopu naznačene rekonstrukcije i opremanja, projektnim zadatkom predviđeno je i opremanje prostorija za stručne radnike, sanitarnih čvorova, prostorija za grupni rad s korisničkim skupinama, kutka za dojenje, sobe za susrete i druženje roditelja i djece, te sobe za nadzor tih susreta i druženja.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Koprivnica“.